Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


 

Polska Federacja

Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki


   Federacja ta powołana została w 1988 roku przez liderów środowisk różnych stylów karate, kung-fu, jiu-jitsu, aikido, vietvodao i innych. Prezesem Zarządu Tymczasowego Federacji został wówczas wybrany dr Krzysztof Kondratowicz, lider jednej z organizacji jiu-jitsu.


   Po trwających rok staraniach, w 1989 roku Federacja została zarejestrowana. Następnie wybrano stały Zarząd, na którego czele jako prezes stanął prawnik Ryszard Murat, lider stylu karate tsunami.


   Od tamtego czasu Federacja stopniowo rozrastała się organizacyjnie, ponieważ przystępowały do niej coraz to nowe środowiska różnych stylów japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych.


   Obecnie jest największą w Polsce organizacją sztuk i sportów walki, ponieważ skupia najwięcej środowisk różnych stylów: dokładnie 33 ogólnopolskich organizacji, zrzeszających wiele sekcji, w których uprawiane są te style.


   Ponadto Federacja jest organizacją sztuk walki o największym w Polsce prestiżu, na który składają się organizowane przez nią imprezy o największym rozgłosie (festiwale dsw), a także fakt, że należą do niej mistrzowie o wysokich i najwyższych stopniach w Polsce.


   Wielkim ewenementem i jednocześnie niebywałym osiągnięciem Federacji jest fakt, że dzięki właściwym zasadom organizacyjnym zgodnie współdziałają w niej aż 33 ogólnopolskie organizacje różnych stylów, które nawet wobec siebie są konkurencyjne. Jest to ewenement na skalę światową, a już szczególnie w Polsce, gdzie ruch sztuk walki jest bardzo skłócony.


   Znaczącą rolę w tym zgodnym współdziałaniu w Federacji tak wielu organizacji różnych stylów odgrywa postawa jej prezesa Ryszarda Murata, który od 20 lat potrafi umiejętnie godzić w niej interesy różnych środowisk sztuk walki.


   Do wielkich osiągnięć Federacji należy organizowanie wielkich imprez widowiskowo-sportowych pod nazwą: Festiwale Dalekowschodnich Sztuk Walki. Pierwszy z nich odbył się w 1989 roku w Warszawie (w Hali Gwardii), a ostatni – 11. z kolei odbędzie się 19 października 2008 roku w Gliwicach. Bliższe informacje na temat tych festiwali znajdują się w dziale: Festiwale.


   Ogromnym osiągnięciem Federacji, do którego przyczynił się głównie jej prezes Ryszard Murat, było zorganizowanie wielu kursów instruktorskich. Ukończyło je blisko tysiąc instruktorów różnych stylów, między innymi jiu-jitsu, kung fu/wu shu, karate tsunami, aikido, taekwondo, vo-quyen, seitedo, ving tsun, pszczyńskiej sztuki walki i innych (shotokan, kyokushin, brazylijskiego jiu-jitsu, capoeira, krav maga). Przyczyniło się to wielkiego rozwoju sztuk walki w Polsce, ponieważ instruktorzy ci prowadzą obecnie szkolenie w kilkuset sekcjach, szkoląc kolejne pokolenia uczniów.


   Unikalnym ewenementem na skalę światową jest także inne osiągnięcie Federacji: zgodne kolegialne zatwierdzanie uzyskanych stopni mistrzowskich przez liderów różnych stylów i środowisk sztuk walki. Stopnie te, potwierdzane certyfikatem z podpisami liderów tych stylów, właśnie z tego powodu cieszą się wielkim prestiżem w Polsce i na świecie.


   Zrzeszone w Federacji ogólnopolskie organizacje różnych stylów oraz kilkaset sekcji organizują ogromną liczbę imprez ogólnokrajowych i regionalnych: seminariów, pokazów, zawodów sportowych oraz obozów szkoleniowych.


   Przez 14 pierwszych lat Federacja działała jako związek stowarzyszeń nazwę: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk Walki. W 2001 roku, na IV Zjeździe Federacji, z inicjatywy prezesa Ryszarda Murata, powołano do działania także drugą bratnią Federację jako ogólnopolskie stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, aby w ten sposób dać wyraz faktowi, że zrzesza ona również osoby fizyczne oraz środowiska ukierunkowane na współzawodnictwo sportowe.


   Do władz naczelnych Federacji należą: Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Rada Prezydentów - Patriarchów i Rada Mistrzów. Wykaz osób, wchodzących w skład tych władz, przedstawiamy w odrębnym dziale.


   Adres Federacji:


Polska Federacja

Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247

tel. 22 615-71-46


          Kontakt z prezesem Federacji:

     e-mail: ryszard.murat@gmail.com
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441431