Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


 

Historia: artykuł zamieszczony dla celów archiwalnych

 

Walny Zjazd Federacji 15 stycznia 2006 roku


      W niedzielę 15 stycznia 2006 roku w siedzibie Federacji w Warszawie przy ul. Patriotów 247 odbył się Walny Zjazd Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.


         Udział w tym Zjeździe wzięło 40 mistrzów różnych stylów, posiadających najwyższe stopnie w Polsce. Reprezentowane były różne style i odmiany karate, jiu-jitsu, kung-fu/wu-shu, taekwon-do i vo-quyen.


     Między innymi, po raz pierwszy od IX Nadzwyczajnego Festiwalu DSW w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w 1999 roku w jednym miejscu spotkało się czterech polskich mistrzów, posiadających najwyższe w sztuce walki stopnie 10 dan - w kolejności alfabetycznej:

 1. Józef Brudny 10 dan (Pszczyna) - założyciel i lider pszczyńskiej sztuki walki,
 2. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) - założyciel Polskiego Związku Judo i obecnie jego honorowy prezes,
 3. Krzysztof Kondratowicz 11 dan (Warszawa) - prekursor i lider jiu-jitsu w Polsce,
 4. Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) - założyciel i lider systemu karate tsunami.

   Obradom przewodniczył prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan, a protokołował sekretarz generalny Krzysztof Wasiak 6 dan.


     W trakcie zjazdu, po długiej dyskusji uchwalony został nowy statut Federacji oraz wybrane zostały jej władze na kolejną 5-letnią kadencję: Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna.

    

   Do Zarządu Głównego Federacji wybrani zostali:

 1. prezes – Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) - karate tsunami
 2. wiceprezes – Andrzej Braksal 6 doan (Warszawa) – wu-shu
 3. wiceprezes – Piotr Gąsior 5 dan (Oborniki Śląskie) – taekwon-do
 4. wiceprezes – Roman Grzegorz 9 dan (Głogów) – modern ju-jitsu
 5. wiceprezes - Krzysztof Kondratowicz 11 dan (Warszawa) – jiu-jitsu goshin-ryu
 6. wiceprezes – Mirosław Kuświk 8 dan (Kalisz) – jiu-jitsu
 7. wiceprezes – Paweł Nerć 7 dan (Nowy Dwór Mazowiecki) – jiu-jitsu
 8. wiceprezes – Krzysztof Staniszewski 8 dan (Poznań) – jujitsu/jujutsu
 9. wiceprezes – Adam Twardy 6 dan (Kalisz) – ju-jutsu
 10. wiceprezes – Jacek Warchał 8 dan (Jastrzębie Zdrój) – pszczyńska sztuka walki
 11. sekretarz generalny – Krzysztof Wasiak 6 dan (Warszawa) – jiu-jitsu, karate tsunami
 12. skarbnik – Jarosław Duczmalewski 7 dan (Warszawa) – czerwony feniks
 13. członek – Dariusz Cieszyński 4 dan (Szczecin) – kali/escrima
 14. członek – Wojciech Dolny 8 dan (Wrocław) – taekwon-do
 15. członek – Artur Dybcio 3 doan (Warszawa) – pak hok kung fu
 16. członek – Ryszard Jóźwik 3 dan (Świdnik) - aikido
 17. członek – Przemysław Burzyński 4 dan (Szczecin) – hakko-ryu ju-jutsu
 18. członek – Dariusz Otocki 7 dan (Łódź) – jiujitsu/jujutsu
 19. członek – Lech Pałys 4 dan (Warszawa) – red tiger
 20. członek – Józef Szargut 3 dan (Kędzierzyn-Koźle) – viet-chun-do
 21. członek – Jarosław Kobusiński 4 dang (Żnin) – vo-quyen

    Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 1. przewodniczący – Andrzej Juśkiewicz 5 dan (Olsztyn) - karate tsunami
 2. wiceprzewodniczący – Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka) – karate tsunami
 3. sekretarz – Piotr Halladin 6 dan (Warszawa) – jiu-jitsu
 4. członek – Witold Gromowski 5 dan (Działdowo) – taekwon-do
 5. członek – Daniel Głowacki 8 dan (Szczecin) – jiu-jitsu goshin-ryu

    Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuki walki. Przynależność do niej jest sprawą prestiżową, ponieważ skupia ona najwybitniejszych mistrzów różnych stylów, posiadających najwyższe stopnie.


     Z tego powodu stopnie mistrzowskie, przyznane lub zatwierdzone przez tę Federację (czyli liderów różnych stylów), posiadają największy prestiż w środowisku sztuki walki, a na wydawanych przez tę Federacjach certyfikatach widnieją podpisy tych liderów.


     Federacja ta obecnie zrzesza aż 32 ogólnokrajowe organizacje różnych stylów, które – pomimo dzielących je różnic - zgodnie współpracują przy przeprowadzaniu najważniejszych przedsięwzięć: festiwali, seminariów i kursów instruktorskich.   


   Na Zjeździe powołano dwa organy opiniodawczo - doradcze Federacji:
1.Radę Prezydentów – Patriarchów Federacji,
2.Radę Mistrzów Federacji.
     

   Do Rady Prezydentów – Patriarchów Federacji powołani zostali czterej mistrzowie, posiadający najwyższy stopień 10 dan, którym przyznano zaszczytny tytuł Prezydenta - Patriarchy Federacji:

 1. Józef Brudny 10 dan (Pszczyna) – pszczyńska sztuka walki,
 2. Tadeusz Kochanowski 11 dan (Warszawa) – judo,
 3. Krzysztof Kondratowicz 10 dan (Warszawa) – jiu-jitsu,
 4. Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) – karate tsunami.

   Do Rady Mistrzów powoływani są mistrzowie, posiadający stopień co najmniej 3 dan i nie pełniący funkcji w naczelnych organach Federacji (Zarządzie Głównym i Głównej Komisji Rewizyjnej). Członkowie Rady Mistrzów mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego Federacji z głosem doradczym.


   Na Zjeździe do Rady Mistrzów Federacji zostali powołani następujący mistrzowie:

 1. Ewald Przewoźnik 9 dan (Gilowice) – pszczyńska sztuka walki,
 2. Zbigniew Syc 8 dan (Pszczyna) – pszczyńska sztuka walki,
 3. Krzysztof Buszka 5 dan (Poznań) – jujitsu/jujutsu,
 4. Marek Furman 5 dan (Żychlin) – karate tsunami,
 5. Dariusz Hajewski 5 dan (Zielona Góra) – modern ju-jitsu,
 6. Marek Pantkowski 5 dan (Bydgoszcz) – jujitsu/aikijutsu,
 7. Tadeusz Ryniec 5 dan (Kutno) – karate tsunami,
 8. La Duc Trung 5 dang (Warszawa) – vo-quyen.

     Do Rady Mistrzów stopniowo będą powoływani kolejni mistrzowie.


     Na wniosek wiceprezesa Piotra Gąsiora 5 dan (prezesa Polskiej Federacji Taekwon-do) podjęto uchwałę o przeprowadzeniu w dniu 22 kwietnia 2006 roku we Wrocławiu X Festiwalu dalekowschodnich sztuk walki. Informację na temat tego Festiwalu przedstawimy na podstronie "Festiwale".


     W trakcie Zjazdu zgromadzeni liderzy przyznali specjalne dyplomy, w których wyrazili głębokie uznanie i podziękowanie za wielkie zasługi dla rozwoju Federacji oraz sztuk walki w Polsce czterem działaczom Federacji:

 1. Piotrowi Gąsiorowi 5 dan (Oborniki Śląskie) – taekwon-do,
 2. Piotrowi Halladinowi 6 dan (Warszawa) – jiu-jitsu,
 3. Krzysztofowi Staniszewskiemu 8 dan (Poznań) – jujitsu/jujutsu,
 4. Krzysztofowi Wasiakowi 6 dan (Warszawa) – jiu-jitsu, karate tsunami,

a także dwóm działaczom karate stylu shotokan spoza Federacji - za wielkie zasługi dla rozwoju sztuk walki w Polsce:

 1. Leszkowi Drewniakowi 5 dan (Warszawa) – jednemu z prekursorów i liderów shotokan, b. szefowi wyszkolenia Polskiego Związku Karate i b. zastępcy dowódcy jednostki „Grom” (sylwetkę tego słynnego mistrza - jednego z nauczycieli Ryszarda Murata - przedstawimy w dziale "Nowości i ogłozenia),
 2. Henrykowi Marusze 2 dan (Łódź) – prezesowi Okręgowego Związku Karate w Łodzi, liderowi Reformatorów Polskiego Związku Karate.

     Ponadto mistrz Daniel Głowacki 8 dan (Szczecin) – w imieniu swoim oraz mistrza Jana Jasiewicza 10 dan (Rybnik) – wręczył cztery dyplomy uznania za wybitne zasługi dla mistrza Krzysztofa Kondratowicza 11 dan (Warszawa), prekursora i lidera jiu-jitsu w Polsce.


     W Zjeździe jako gość uczestniczył także rzecznik prasowy Okręgowego Związku Karate w Łodzi – Janusz Milczarek, reprezentujący Reformatorów Polskiego Związku Karate. Reformatorzy ci skupiają kilkadziesiąt klubów karate shotokan, zrzeszonych w PZK.
     W trakcie zjazdu Janusz Milczarek zapoznał obecnych z trudną sytuacją panującą w PZK, między innymi z licznymi nieprawidłowościami finansowymi, ustalonymi w trakcie kontroli PZK. Zapewnił, że celem Reformatorów jest odsunięcie od władzy w PZK
Andrzeja Drewniaka i Wacława Antoniaka, którzy są odpowiedzialni za te nieprawidłowości.
     Obecni na Zjeździe liderzy różnych stylów podjęli uchwałę, w której wyrazili poparcie dla działań Reformatorów PZK. Uchwałę tę wręczono następnie Januszowi Milczarkowi jako reprezentantowi Reformatorów.

   Sprawę działań Reformatorów Polskiego Związku Karate przedstawimy w dziale "Nowości i ogłozenia".


     Na podkreślenie zasługuje fakt, że – po trwających kilka godzin dyskusjach, w których uzgodniono wszelkie sprawy – wszystkie uchwały obecni liderzy przyjęli jednogłośnie. Jest to prawdziwym ewenementem także z tego powodu, że liderzy ci reprezentują różne style, nurty stylowe oraz organizacje, konkurencyjne względem siebie.


   UWAGA : Niniejszy artykuł ma znaczenie archiwalne. Niemniej jednak, aby nie powodować zamieszania (gdyż jest to z naturalnych przyczyn wrażliwy temat), posiadane przez poszczególnych mistrzów stopnie podaliśmy według stanu na datę zamieszczenia tego artykułu, to jest na czerwiec 2008 roku.

 

 zjazd

 

 

 

Obrady Zjazdu Federacji w dniu 15 stycznia 2006 roku w Warszawie otworzył prezes soke Ryszard Murat 10 dan. Na pierwszym planie - odwróceni tyłem - liderzy pszczyńskiej sztuki walki:

Józef Brudny 10 dan, Jacek Warchał 8 dan

i Ewald Przewoźnik 9 dan.

 zjazd

 

 

 

 

 

Na Zjeździe Federacji zebrali się mistrzowie

różnych stylów, posiadający najwyższe stopnie

 zjazd

 

 

 

 

Uczestnicy Zjazdu o najwyższych stopniach 10 dan (od prawej): Krzysztof Kondratowicz - jiu-jitsu, Tadeusz Kochanowski - judo, Ryszard Murat

- karate tsunami

 zjazd

 

 

 

 

 

Kolejny mistrz o najwyższym stopniu 10 dan

(od prawej) – Józef Brudny, założyciel

pszczyńskiej sztuki walki

 zjazd

 

 

 

 

 

Mistrzowie reprezentujący różne nurty jiu-jitsu – liderzy poszczególnych organizacji jiu-jitsu

 zjazd

 

 

 

 

 

 

Mistrzowie różnych nurtów stylu wing chun

kung fu, systemu czerwonego feniksa

oraz sekretarz generalny Krzysztof Wasiak 6 dan

 zjaz

  

  

 

 

   

Przedstawiciele stylów kung-fu oraz wietnamskiego vo-quyen (z centrum w Bydgoszczy)

 zjazd

 

 

 

 

Przedstawiciele karate tsunami: Andrzej Juśkiewicz

5 dan (Olsztyn), Marek Furman 5 dan (Żychlin), Maciej Misztal 2 dan (Kutno) oraz vo-quyen:

Iwona Buczkowska 1 dan (Bydgoszcz)

 zjazd

 

 

 

 

Wiceprezes Piotr Gąsior 5 dan (Oborniki Śl.)

lider Polskiej Federacji Taekwon-do przedstawia propozycję organizacji X Festiwalu dalekowschodnich sztuk walki we Wrocławiu

w dniu 22 kwietnia 2006 roku

 

 zjazd

 

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia przez mistrza Daniela Głowackiego 8 dan (Szczecin) dyplomów uznania dla mistrza Krzysztofa Kondratowicza 11 dan – prekursora jiu-jitsu w Polsce

 zjazd

 

 

 

 

Prezes Ryszard Murat 10 dan wręcza mistrzowi Tadeuszowi Kochanowskiemu 10 dan certyfikat nadania zaszczytnego tytułu Prezydenta –

Patriarchy Federacji

 zjazd

 

 

 

 

Prezes Ryszard Murat 10 dan wręcza dyplom uznania wiceprezesowi Piotrowi Gąsiorowi 5 dan taekwon-do (Oborniki Śląskie), organizatorowi

kilku festiwali dsw we Wrocławiu i Opolu

 

 zjazd

 

 

 

 

Prezes Ryszard Murat 10 dan wręcza dyplom uznania wiceprezesowi Krzysztofowi Staniszewskiemu 8 dan (Poznań) za zasługi

dla środowiska jujutsu/jujitsu oraz Federacji

 zjazd

 

 

 

 

Prezes Ryszard Murat 10 dan wręcza dyplom uznania sekretarzowi generalnemu Federacji Krzysztofowi Wasiakowi 6 dan (Warszawa), który zasłużył się licznymi pomysłami oraz inicjatywami

 

 zjazd

 

 

 

Prezes Ryszard Murat 10 dan wręcza dyplom uznania dla Henryka Maruchy 2 dan shotokan (prezesa OZK Łódź), a także  uchwałę popierającą Reformatorów PZK na ręce rzecznika OZK –

Janusza Milczarka

 zjazd

 

 

 

W imieniu zebranych mistrz Tadeusz Kochanowski 10 dan wręcza swojemu dawnemu uczniowi

i prezesowi Federacji Ryszardowi Murat 10 dan certyfikat przyznania zaszczytnego tytułu

Prezydenta – Patriarchy Federacji

 zjazd

 

 

 

Po zakończeniu Zjazdu Federacji uczestnicy

wypili szampana dla uczczenia burzliwych,

ale bardzo owocnych obrad

Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1449201