Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylówArtykuły prasowe

   

   Na tej podstronie stopniowo będziemy przedstawiać artykuły prasowe, których autorami są mistrzowie naszej Federacji – o tematyce sztuk walki wręcz i poszczególnych stylów.

     

   W tym miejscu warto podkreślić, że – podobnie jak w przypadku książek i filmów - nasza Federacja pochwalić się może imponującym dorobkiem w tej dziedzinie, niedoścignionym przez żadną inną organizację. Mistrzowie naszej Federacji opublikowali bowiem więcej artykułów prasowych, niż przedstawiciele wszystkich innych polskich organizacji sztuk walki razem wzięci. Ten fakt jest również najbardziej przekonywującym dowodem najwyższych kwalifikacji, poziomu, możliwości i osiągnięć naszej Federacji.

   

   Jako autor ogromnej liczby artykułów prasowych o sztukach walki – zwłaszcza w prasie wojskowej - zasłynął szczególnie nieżyjący już wiceprezes Federacji prof. dr płk Krzysztof Kondratowicz 12 dan.
   
   Imponujący dorobek w tej dziedzinie ma także prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan,  który opublikował wiele artykułów w wydawanym przez siebie głośnym czasopiśmie „Czarny Pas”.

       

   Poważny dorobek na tym polu mają również niemal wszyscy inni mistrzowie Federacji.   

    

   Te artykuły prasowe będziemy tu stopniowo prezentować, w miarę przekazywania nam danych.  

  

   Przedstawiać będziemy:

  • zarówno publikacje archiwalne – mające znaczenie historyczne,
  • jak i takie, które zawierają informacje aktualne.  

   W ten sposób:

  • będziemy przybliżać różne aspekty sztuk walki i w ten sposób popularyzować je,
  • uchronimy wiele artykułów przed zapomnieniem i umożliwimy wykorzystywanie ich do celów historycznych.
   Poniżej przedstawiamy wykaz tytułów artykułów prasowych w rosnącym porządku chronologicznym - z bardzo zwięzłym opisem. Po kliknięciu w podany tytuł ukaże się cały artykuł.

 


      
Życie Siedleckie 

Artykuł: "Walczą nie tylko w Pilawie - KARATE"

w tygodniku "Życie Siedleckie"
 z 28 stycznia 2011 roku.

Przedstawia sukcesy drużyny

Pilawskiej Sekcji Karate Tsunami 

w VI Otwartych Mistrzostwach Karate Tsunami. 

       
 Masovia

Artykuł:

 „Sport – język uniwersalny"

w łowickiej gazecie

„Masovia Mater” z 22 grudnia 2010 roku.

 

Przedstawia szkolenie tsunamistów z Iranu

 w Honbu Dojo w Warszawie w listopadzie

2010 roku z udziałem mistrza Daniela

Bogusza 5 dan z Łowicza. 

     
 Kurier Wawerski

 Artykuł:

„Karatecy z Radości to krajowa czołówka”
w Dwutygodniku Informacyjnym Dzielnicy Warszawa Wawer „Kurier Wawerski” z 15 grudnia 2010 roku.

 

Przedstawia VI OTWARTE

MISTRZOSTWA POLSKI KARATE TSUNAMI,

które odbyły się 23-24 października 2010 roku

 w dzielnicy Warszawa Wawer.

          

               

 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441439