Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


  

Naczelne władze Federacji

 Federacja

   

Zgodnie ze Statutem do władz naczelnych 
Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki należą:

 • Walny Zjazd Federacji,
 • Zarząd Główny, 
 • Główna Komisja Rewizyjna. 

 

Walny Zjazd Federacji

 

   Walny Zjazd Federacji (§ 26-30 Statutu) sprawozdawczo-wyborczy odbywa się co 5 lat, a udział w nim biorą delegaci członków zrzeszonych w Federacji.

 

   Walny Zjazd Federacji wybiera członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji na kadencję trwającą 5 lat.

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY FEDERACJI:

 

   Zgodnie z § 31 Statutu Zarząd Główny Federacji składa się z 21-35 członków, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika, wybieranych przez Walny Zjazd Federacji.

 

   Oto skład Zarządu Głównego, wybrany na kolejną 5-letnią kadencję przez Walny Zjazd Federacji w dniu 11 grudnia 2016 roku i zatwierdzony przez organ rejestracyjny.

 

   Na najbliższym Walnym Zjeździe Federacji, planowanym na 7 maja 2017 roku, przewiduje się wybranie jeszcze kilku członków Zarządu Głównego Federacji. 

 1. prezes - Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), reprezentuje Federację Karate Tsunami Renmei
 2. wiceprezes - Chu Van Truong (Warszawa), reprezentuje Stowarzyszenie Wietnamskiego Kungfu w Polsce Van Truong Vo Quan
 3. wiceprezes - Wojciech Dolny 10 dan (Wrocław), reprezentuje Polskie Zrzeszenie Taekwon-do "Dolny Taekwon-do Center"
 4. wiceprezes - La Duc Trung 10 dang (Warszawa), reprezentuje Szkołę Wietnamskiej Sztuki Walki Vo-quyen
 5. wiceprezes - Paweł Nerć 9 dan (Nowy Dwór Mazowiecki), reprezentuje Unię Jiu-Jitsu w Polsce
 6. wiceprezes - Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam), reprezentuje Vietnam Internal Style Family Wing Chun School Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen
 7. wiceprezes - Dariusz Otocki 9 dan (Zgierz), reprezentuje Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych i Łódzki Ośrodek Jujitsu/Jujutsu 
 8. wiceprezes - Krzysztof Staniszewski 8 dan (Poznań), reprezentuje Poznańskie Stowarzyszenie Jujitsu (Jujutsu)
 9. wiceprezes - Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna), reprezentuje SYSTEMA SELF DEFENCE POLAND
 10. wiceprezes - Jacek Warchał 10 dan (Jastrzębie Zdrój), reprezentuje Pszczyńską Akademię Sztuk Walki 
 11. sekretarz generalny - Artur Dybcio 4 dan (Warszawa), reprezentuje Polskie Stowarzyszenie Pak hok Kung-fu
 12. skarbnik - Jarosław Duczmalewski 10 dan (Warszawa), reprezentuje Polski System Czerwonego Feniksa
 13. członek Zarządu Głównego - Roman Barwiński 2 dan (Legionowo), reprezentuje Organizację Close Range Combat Academy CRCA-Lopez Poland
 14. członek Zarządu Głównego - Adam Jurczakowski 6 dan (Piastów), reprezentuje Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan
 15. członek Zarządu Głównego - Marek Marciniak 9 dan jiu-jitsu i 3 dan judo (Warszawa), reprezentuje Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo
 16. członek Zarządu Głównego - Ludwik Organiak 4 dan (Solec Kujawski), reprezentuje Szkołę Dalekowschodnich Sztuk Walki w Solcu Kujawskim
 17. członek Zarządu Głównego - Tomasz Rumiński 2 dan (Bydgoszcz), reprezentuje Szkołę Dalekowschodnich Sztuk Walki w Bydgoszczy
 18. członek Zarządu Głównego - Rafał Słomkowski 5 dan (Małe Rudy koło Bydgoszczy), reprezentuje Szkołę Walki RAION
 19. członek Zarządu Głównego - Krzysztof Wasiak 10 dan (Warszawa), reprezentuje Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu

   

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA FEDERACJI:

 1. przewodniczący - Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (Hajnówka), reprezentuje Federację Karate Tsunami Renmei
 2. wiceprzewodniczący - Piotr Halladin 8 dan jiu-jitsu i 4 dan judo (Warszawa), reprezentuje Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo
 3. sekretarz - Truong Anh Tuan 6 dan (Warszawa), reprezentuje Vietnam Internal Style Family Wing Chun School Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen
 4. członek Komisji - Jarosław Kobusiński 5 dan (Żnin), reprezentuje Szkołę Wietnamskiej Sztuki Walki Vo-quyen
 5. członek Komisji - Waldemar Sędek 2 dan (Warszawa), reprezentuje Polskie Zrzeszenie Shaolin Chang Chuan Kung Fu - System Self Defense

 

NACZELNE ORGANY OPINIODAWCZO-DORADCZE FEDERACJI:

 

   Naczelnymi organami opiniodawczo-doradczymi Federacji są:

 • Rada Mistrzów Federacji,
 • Rada Prezydentów – Patriarchów Federacji.

 

RADA MISTRZÓW FEDERACJI:

 

   W skład Rady Mistrzów wchodzą instruktorzy z różnych regionów, posiadający wysokie stopnie mistrzowskie.               

  

   Szczegółowe informacje na temat Rady Mistrzów Federacji oraz sylwetki wchodzących w jej skład mistrzów przedstawiamy na podstronie Rada Mistrzów.

 

 

RADA PREZYDENTÓW - PATRIARCHÓW FEDERACJI:

 

   Zaszczytny tytuł Prezydenta - Patriarchy Federacji przyznaje Zarząd Główny mistrzom, którzy:

 • posiadają najwyższy stopień mistrzowski 10 dan oraz 
 • wybitne zasługi dla rozwoju sztuk i sportów walki oraz dla Federacji.

Skład Rady Prezydentów - Patriarchów Federacji:

 1. śp. Józef Brudny 10 dan (Pszczyna), reprezentujący Pszczyńską Akademię Sztuk Walki
 2. Jan Brudny 10 dan (Pszczyna) reprezentujący Pszczyńską Akademię Sztuk Walki
 3. śp. Tadeusz Kochanowski 10 dan jiu-jitsu i 5 dan judo (Warszawa), reprezentujący Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo 
 4. śp. Krzysztof Kondratowicz 10 dan (Warszawa), reprezentujący Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu
 5. Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), reprezentujący Federację Karate Tsunami Renmei

 

 


   

Oferta dla Ciebie !


   Ty też możesz zostać członkiem Federacji i włączyć się w jej działalność.


   W tym celu skontaktuj się z którymś z członków jej władz naczelnych lub prezesem Federacji: e-mail: ryszard.murat@gmail.com   

   Serdecznie zapraszamy.
 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441401