Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylówRada Prezydentów – Patriarchów Federacji

   

   Informacje na temat Rady Prezydentów - Patriarchów zawiera § 45 Statutu Federacji, który brzmi:

 1. Rada Prezydentów - Patriarchów jest organem opiniodawczo-doradczym Federacji, w którego skład wchodzą mistrzowie posiadający zaszczytny tytuł Prezydenta - Patriarchy Federacji, powoływanym przez Zarząd Główny.
 2. Zaszczytny tytuł Prezydenta - Patriarchy Federacji przyznaje Zarząd Główny mistrzom, którzy:
  a)  posiadają najwyższy stopień mistrzowski 10 dan oraz
  b)  wybitne zasługi dla rozwoju sztuk i sportów walki oraz dla Federacji.
 3. Członkowie Rady Prezydentów - Patriarchów Federacji powinni uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego, na których mają głos doradczy.
 4. Zarząd Główny może zlecić Radzie Prezydentów - Patriarchów Federacji wydanie opinii na określony temat, związany z rozwojem sztuk i sportów walki.

   

  Wykaz i sylwetki Patriarchów:

      

     Na dzień dzisiejszy w skład Rady Prezydentów – Patriarchów Federacji wchodzi pięciu wielkich mistrzów  - niżej podajemy ich wykaz w porządku alfabetycznym.

   

  W przypadku kliknięcia w nazwisko ukaże się sylwetka Patriarchy :

   

     BRUDNY Józef 10 dan (Pszczyna) – pszczyńska sztuka walki
     KOCHANOWSKI Tadeusz 10 dan jiu-jitsu i 5 dan judo (Warszawa) - judo
     
  KONDRATOWICZ Krzysztof 12 dan (Warszawa) – jiu-jitsu goshin-ryu
     
  MURAT Ryszard 10 dan (Warszawa) – karate tsunami

 5.    NGUYEN Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam) - vinh xuan

   


   

   

     Osoby te odcisnęły głęboki ślad w historii sztuk walki w Polsce. Teraz bardzo krótko i lakonicznie przedstawimy ich osiągnięcia:

    

     1. Józef BRUDNY 10 dan (Pszczyna) – to założyciel i lider pszczyńskiej sztuki walki oraz Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki. Wychowawca wielu instruktorów. Bardzo znany i popularny mistrz sztuk walki zwłaszcza na Górnym Śląsku, gdzie działa wielka liczba sekcji jego Akademii.

    

     2. Tadeusz KOCHANOWSKI 10 dan jiu-jitsu i 5 dan judo (Warszawa) – to założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo. Twórca potęgi judo w Polsce. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny AWF w Warszawie wychował wielu trenerów judo. Obecnie prezes honorowy PZJudo. Pod jego kierunkiem ćwiczył m.in. Ryszard Murat.

    

     3. prof. dr płk Krzysztof Kondratowicz 12 dan (Warszawa) – to nestor i legenda polskiego jiu-jitsu. Autor wielu artykułów prasowych i szeregu książek na temat sztuk walki. Założyciel i lider Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu. W 2008 roku AWF w Krakowie przyznała mu tytuł profesora. W 2008 roku różni mistrzowie  z zagranicy przyznali mu uznaniowy stopień 12 dan, wzorując się na 12-stopniowej gradacji Międzynarodowej Federacji Judo. Zmarł 3 października 2010 roku. Cześć Jego pamięci!

    

     4. Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) – to znany lider środowiska karate w Polsce. Autor wielu książek, z których jedna stała się bestsellerem światowym. Współzałożyciel trzech organizacji: Polskiego Związku Karate (1980), Federacji Karate Tsunami – Renmei (1980) i Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki (1988-1989). Wychowawca wielu mistrzów tsunami z Polski i innych krajów.

   

     5. NGUYEN Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam) - to lider stylu vinh xuan (wietnamskiej gałęzi stylu wing chun kung-fu) w Wietnamie. Posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie. Wychowawca wielu instruktorów w Wietnamie i Polsce. Autor szeregu podręczników z zakresu vinh xuan. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

          

     Jako swoistą ciekawostkę podajemy, że dwóch z wymienionych Prezydentów – Patriarchów: Tadeusz Kochanowski i Krzysztof Kondratowicz są kolegami z tego samego roku studiów (1949 – pierwszego po wojnie) w AWF Warszawa.

      

     Czterem pierwszym wielkim mistrzom zaszczytny tytuł Prezydenta - Patriarchy Federacji przyznano jednogłośnie na Walnym Zjeździe Federacji, który odbył się w siedzibie Federacji w Warszawie 15 stycznia 2006 roku.

     

     Udział w tym Zjeździe wzięło 40 najwybitniejszych mistrzów różnych stylów, posiadających najwyższe stopnie w Polsce. Reprezentowane były różne style i odmiany karate, jiu-jitsu, kung-fu/wu-shu, taekwondo, vo-quyen i inne. Informacje na temat tego Zjazdu przedstawiamy w artykule „Walny Zjazd Federacji 15 stycznia 2006 roku”, zamieszczonym w dziale: „Nowości i ogłoszenia”.

   

     Dla każdego z wymienionych mistrzów przygotowywana jest specjalna Tablica Pamięci, która zostanie wyeksponowana w siedzibie Federacji w Warszawie przy ul. Patriotów 247.


  OFERTA DLA CIEBIE

      

     UWAGA! Ty także możesz w przyszłości otrzymać zaszczytny tytuł Prezydenta – Patriarchy.

    

     Uzależnione to jest od Twoich uzdolnień, wytrwałości i aktywności w zakresie :

   

  • podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • szkolenia innych (prawdziwy wielki mistrz jest zawsze wychowawcą innych: uczniów, a zwłaszcza mistrzów) oraz
  • popularyzacji sztuk walki.    

   

     Uwierz jednak w swoje możliwości, bo takie masz stworzone w naszej Federacji. Nie obawiaj się trudności, krytyki czy zawiści ze strony zazdrosnych i niewiele znaczących pseudomistrzów. To są naturalne przejawy, że idziesz w prawidłowym kierunku.

      

     Wzoruj się w tej dziedzinie na tych pięciu mistrzach, którzy – pomimo trudności i zawiści – już weszli w skład Rady Prezydentów – Patriarchów. Pamiętaj, że w przeciwieństwie do nich jesteś w znacznie lepszej sytuacji, gdyż możesz liczyć na ich pomoc. Zapraszamy.

     
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441425