Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


 

Egzaminy na stopnie dan

mistrzów Shaolin Kempo - Dju Su z Solca Kujawskiego

 Warszawa  Warszawa

 

 

W sobotę 14 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyły się egzaminy na stopnie dan trzech mistrzów Shaolin Kempo - Dju Su z Solca Kujawskiego oraz wręczenie dokumentów ukończenia kursu instruktorskiego

o specjalności instruktor samoobrony.

 Solec Kujawski
Honbu Dojo

      

Egzaminy i wręczenie dokumentów odbyło się

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami)

 i zarazem siedzibie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki

w Warszawie przy 

ul. Patriotów 247.

 

Obok widok na salę treningową, w której odbyły się wymienione wydarzenia.

 Federacja  soke Ryszard Murat 10 dan

Egzaminy przeprowadził i dokumenty wręczył soke Ryszard Murat 10 dan (na fotografii obok), prezes Federacji Karate Tsunami (od prawej logo) i równocześnie prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

 i Sportów Walki (logo od lewej).

Jest to największa w Polsce organizacja, zrzeszająca ponad 30 ogólnopolskich

 związków i szkół różnych stylów.

 Renmei
 Solec Kujawski

   Na podstawie pozytywnie ocenionych egzaminów trzej mistrzowie Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki w Solcu Kujawskim zdobyli mistrzowskie stopnie dan:

 • Ludwik Organiak - stopień 4 dan
 • Jakub Pycior - stopień 1 dan
 • Wojciech Sokół - stopień 1 dan. 
 Solec Kujawski

   Tego samego dnia trzej przedstawiciele Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki w Solcu Kujawskim otrzymali z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan dokumenty potwierdzające ukończenie kursu instruktorskiego o specjalności instruktor samoobrony, uprawniające do prowadzenia treningów:

 • Jakub Pycior
 • Wojciech Sokół
 • Mikołaj Szefke.

   Ukończyli prowadzony przez soke Ryszarda Murata 10 dan kurs instruktorski, a wraz z nimi jeszcze czwarta osoba: sensei Krzysztof Patla 1 dan (Jaworzno, Górny Śląsk), który jest przedstawicielem Karate Tsunami.

 

 

 

 

Na fotografii wymienione osoby

z certyfikatami zdobytych mistrzowskich stopni dan. Od lewej: sensei Krzysztof

 Patla 1 dan, sensei Ludwik Organiak 4 dan, soke Ryszard Murat 10 dan,

sensei Jakub Pycior 1 dan, sensei

Wojciech Sokół 1 dan  i Mikołaj Szefke.

 Solec Kujawski

   Najbardziej podstawowe informacje o wymienionych osobach:

 • sensei Ludwik Organiak 4 dan - liczy 53 lata, jest emerytowanym żołnierzem zawodowym i specjalistą ds. ochrony; pełni funkcję prezesa Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki w Solcu Kujawskim;
 • sensei Jakub Pycior 1 dan - liczy 33 lata i jest przedsiębiorcą;
 • sensei Wojciech Sokół 1 dan - liczy 49 lat i jest pracownikiem administracji;
 • Mikołaj Szefke - liczy 25 lat i jest funkcjonariuszem Policji;
 • sensei Krzysztof Patla 1 dan - liczy 47 lat i jest emerytowanym sztygarem górniczym; pełni funkcję kierownika Ośrodka Karate Tsunami w Miechowie i Jaworznie.

Ludwik Organiak 4 dan

 

 

 

 

 

 

   

Prezes Dalekowschodnich Sztuk Walki

w Solcu Kujawskim sensei Ludwik Organiak 4 dan odbiera certyfikat potwierdzający zdobycie mistrzowskiego stopnia 4 dan.

Jakub Pycior 1 dan

 

 

 

 

 

 

 

Sensei Jakub Pycior odbiera z rąk

soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat potwierdzający zdobycie mistrzowskiego

 stopnia 1 dan.

 Wojciech Sokół 1 dan

 

 

 

 

 

 

Sensei Wojciech Sokół odbiera z rąk

soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat potwierdzający zdobycie mistrzowskiego

stopnia 1 dan.
 

   Tego samego dnia prezes Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki w Solcu Kujawskim sensei Ludwik Organiak 4 dan uroczyście otrzymał również - na swoje życzenie - certyfikat potwierdzający przynależność tej Szkoły do Polskiej Federacji Dalekowscodncih Sztuk i Sportów Walki z rąk jej prezesa soke Ryszarda Murata 10 dan.

 

   Dalej przedstawiamy fotografie ilustrujące egzaminy na wspomniane mistrzowskie stopnie dan.

 Honbu Dojo

 

 

 

 

 

 

 

Najpierw odbył się egzamin na stopnie 1 dan, który złożyli:

Jakub Pycior i Wojciech Sokół.

 

 

 

   
Na fotografii ceremonialny ukłon,

będący oznaką oficjalnego rozpoczęcia składania egzaminu.

   Na fotografiach poniżej sceny z egzaminów na mistrzowskie stopnie 1 dan, które złożyli: Jakub Pycior i Wojciech Sokół.


   W niektórych sparringach udział wziął również - jako drugi przeciwnik - Mikołaj Szefke.

 

 Solec Kujawski  Solec Kujawski

 Solec Kujawski  Solec Kujawski

 Solec Kujawski  Solec Kujawski

 Wojciech Sokół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ceremonie na zakończenie egzaminu.

Ceremonialne uderzenie w plecy Wojciecha Sokoła czarnym pasem, oznaczającym zdobyty stopień mistrzowski 1 dan.

 Jakub Pycior

 

 

 

 

 

 

 Ceremonie na zakończenie egzaminu. Od lewej: ceremonialne uderzenie

w plecy Jakuba Pyciora czarnym pasem, oznaczającym zdobyty stopień mistrzowski 1 dan. Od prawej: uroczyste ogłoszenie ceremonialnej formuły o zdobyciu mistrzowskiego stopnia.

 Jakub Pycior

   Następnie egzamin na mistrzowski stopień 4 dan złożył sensei Ludwik Organiak, posiadający 3 dan.

 

   Na fotografiach poniżej sceny z egzaminu Ludwika Organiaka na mistrzowski stopień 4 dan.

 

 Ludwik Organiak  Ludwik Organiak  Ludwik Organiak

 Ludwik Organiak  Ludwik Organiak Ludwik Organiak 

 Ludwik Organiak  Ludwik Organiak  Ludwik Organiak

 Ludwik Organiak  Ludwik Organiak

 Ludwik Organiak

 

   

 

 

Ceremonie na zakończenie egzaminu.

 

Od lewej: ceremonialne uderzenie w plecy Ludwika Organiaka historycznym pasem, który nosił jako oznaczenie stopnia

10 dan wiceprezes Zarządu Gównego Federacji wielki mistrz prof. dr Krzysztof Kondratowicz. Od prawej: uroczyste ogłoszenie ceremonialnej formuły

o zdobyciu mistrzowskiego stopnia.

 Ludwik Organiak
 Ludwik Organiak

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan

gratuluje po egzaminie sensei Ludwikowi Organiakowi

zdobycia mistrzowskiego stopnia 4 dan.

 Solec Kujawski

 

  

 

 

 

   

Szczęśliwi po zdobyciu mistrzowskich stopni dan instruktorzy Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki

w Solcu Kujawskim na tle bannera z logo tej Szkoły, wyeksponowanego w czasie egzaminów

w Honbu Dojo w Warszawie.

 

Od lewej:

Wojciech Sokół, Ludwik Organiak, Jakub Pycior.

   Tym samym Szkoła Dalekowschodncih Sztuk Walki w Solcu Kujawskim solidnie wzmocniła się pod względem organizacyjnym, prestiżowym i szkoleniowym, ponieważ obecnie posiada trzy osoby z mistrzowskimi stopniami dan:

 1. sensei Ludwik Organiak 4 dan,
 2. sensei Jakub Pycior 1 dan,
 3. sensei Wojciech Sokoł 1 dan,

   a także czterech instruktorów (z uprawnieniami do prowadzenia treningów), którymi są:

 1. Ludwik Organiak,
 2. Jakub Pycior,
 3. Wojciech Sokół,
 4. Mikołaj Szefke.

   W związku z powyższym na ręce mistrzów Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki w Solcu Kujawskim składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia jak najszybszego zdobycia wyższych stopni mistrzowskich. Uzależnione to jest przede wszystkim od nich, od ich starań, zaangażowania i ćwiczeń.


   Serdecznie gratulujemy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441389