Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszaj±ca ponad 30 zwi±zków różnych stylów


    

Wykaz organizacji
zrzeszonych w Federacji 

    

 Federacja

     

W skład Federacji

 wchodzi ponad 30 ogólnokrajowych organizacji

 różnych stylów, które z kolei zrzeszaj± ogółem

ogromn± liczbę klubów i sekcji z różnych miejscowo¶ci.

 

Niektóre z tych organizacji zrzeszaj± sekcje nie tylko z obszaru Polski,

ale także innych krajów, również  z Dalekiego Wschodu. 

 

  

Wykaz organizacji

zrzeszonych w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki: 

 1. Federacja Karate Tsunami - Renmei z siedzib± w Warszawie (zrzesza sekcje z terenu całej Polski, a także z wielu różnych krajów na wszystkich kontynentach: Europie, Azji, Ameryce, Afryce i Australii)
 2. Pszczyńska Akademia Sztuk Walki - PASW z siedzib± w Pszczynie (zrzesza sekcje z terenu Polski, a także z Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii)
 3. Vietnam Internal Style Family Wing Chun School - Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen z siedzib± w Hanoi w Wietnamie (zrzesza sekcje z Polski, Wietnamu i Francji)
 4. Polskie Zrzeszenie Taekwon-do "Dolny Taekwon-do Center" z siedzib± we Wrocławiu
 5. Poznańskie Stowarzyszenie Jujitsu (Jujutsu) z siedzib± w Poznaniu
 6. Unia Jiu-Jitsu w Polsce z siedzib± w Nowym Dworze Mazowieckim
 7. Polski System Czerwonego Feniksa z siedzib± w Warszawie
 8. Polskie Towarzystwo Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej z siedzib± w Kaliszu
 9. Łódzki O¶rodek Jujitsu/Jujutsu z siedzib± w Zgierzu
 10. Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan z siedzib± w Piastowie
 11. Stowarzyszenie Szkoła Wietnamskiej Sztuki Walki Vo-quyen z siedzib± w Bydgoszczy
 12. Systema Poland Rosyjska Sztuka Walki - Przedstawicielstwo w Polsce z siedzib± w Pszczynie
 13. Hakko Den Shin Ryu Jujutsu - Polska z siedzib± w Szczecinie
 14. Polskie Towarzystwo Jiu-Go-Ryu Jiu-Jitsu z siedzib± w Szczecinie
 15. Polskie Stowarzyszenie Pak hok Kung-fu z siedzib± w Warszawie
 16. Polskie Zrzeszenie Shaolin Chang Chuan Kung Fu - System Self Defense z siedzib± w Warszawie
 17. Polish School Aikido Mangetsukan z siedzib± w Siewierzu
 18. Akademia Aikido w Anglii z siedzib± w Hartlepool w Wielkiej Brytanii
 19. Polska Akademia Sztuki Samoobrony Combat Wing Chun z siedzib± w Kędzierzynie-KoĽlu
 20. Polska Federacja Hosin Sul Combat  z siedzib± w Warszawie
 21. Academy Martial Arts Włocławek z siedzib± we Włocławku
 22. Szkoła Walki RAION z siedzib± w Małych Rudach koło Bydgoszczy
 23. Balintawak Polska z siedzib± w Krakowie
 24. Opolska Akademia Wing Chun Kung Fu z siedzib± w Opolu
 25. HUNTER MMA - Szkoła Sztuk i Sportów Walki z siedzib± w Warszawie
 26. Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki w Solcu Kujawskim z siedzib± w Solcu Kujawskim
 27. Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki w Bydgoszczy z siedzib± w Bydgoszczy
 28. Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo z siedzib± w Warszawie
 29. Szkoła Mieszanych Sztuk Walki w Kamieniu Krajeńskim z siedzib± w Kamieniu Krajeńskim
 30. Szkoła Wing Chun Kung-fu Grodo z siedzib± w Rzeszowie
 31. Stowarzyszenie BIG BUDO Polska z siedzib± w Bieruniu 
 32. Poland Krav Maga Center "Fighters Factory" z siedzib± w Lublinie
 33. Mazurskie Centrum Sportów i Sztuk Walki Wing Chun z siedzib± w Korszach
 34. Szkoła Red Tiger – Czerwonego Tygrysa z siedzib± w Warszawie
 35. Prywatny O¶rodek Rekreacji Ruchowej Marek Pantkowski z siedzib± w Bydgoszczy
 36. Stowarzyszenie Modern Aikido z siedzib± w ¦widniku
 37. Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu z siedzib± w Warszawie

 

Szczegółowy wykaz organizacji

zrzeszonych w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki:

 

   Dalej  podajemy zwięzły, choć bardziej szczegółowy wykaz tych organizacji, z podstawowymi informacjami typu:

 • nazwa organizacji,
 • rozwijane style, je¶li nie wynika to wprost z nazwy organizacji,
 • siedzibę organizacji,
 • imię, nazwisko, stopień lidera organizacji,
 • funkcję tego lidera w Federacji, jeżeli tak± pełni,
 • identyczne dane na temat innych liderów tej organizacji, je¶li pełni jakie¶ funkcje w Federacji.

   Wykaz ten, w zaktualizowanej wersji, podajemy wykorzystuj±c (za zgod± autora) tre¶ć rozdziału 40 pt. „Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki” z gło¶nej ksi±żki prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan: „Karate dla pocz±tkuj±cych i zaawansowanych” ('Ksi±żka i Wiedza', Warszawa 2003 – wydanie I, 2008 – wydanie II).

 

   Karate  Karate for Beginners and Advanced  Karate for Beginners and Advanced

   

   Ksi±żk± ta stała się największym polskim bestsellerem w zakresie sztuk walki. Została ona wydana w języku angielskim pt. "Karate for Beginners and Advanced" przez renomowane wydawnictwo 'Atlantic Publisher & Distributors' (New Delhi, 2006) i stała się wielkim bestsellerem na ¶wiecie. Jest to jedyna w historii ksi±żka polskiego autora z dziedziny sportów walki, opublikowana w innym języku, niż polski.  

   

   Informacje na temat tej ksi±żki znaleĽć można na podstronie: Ksi±żki i filmy.

      
Zrzeszone organizacje

 

   Oto wykaz 33 organizacji (zwi±zków klubów i sekcji), zrzeszonych w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki:

 

Federacja Karate Tsunami - Renmei

 

   z siedzib± w Warszawie.  

 

   Na jej czele stoi wielki mistrz Ryszard Murat 10 dan - prezes Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Inny lider tej organizacji, jej wiceprezydent hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan jest przewodnicz±cym Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji).

 

   Szczegółowe informacje o Federacji Karate Tsunami - Renmei podane s± na jej stronie internetowej www.karatetsunami.eu

 

 Tsunami  Warszawa yoko-geri-kekomi   Parfieniuk

 

Polskie Zrzeszenie Taekwon-do "Dolny Taekwon-do Center"

 

   z siedzib± we Wrocławiu. Zrzesza 25 sekcji.

 

   Na jego czele stoi mistrz Wojciech Dolny 9 dan - wiceprezes Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

   Wrocław  Wojciech Dolny  Wojciech Dolny

 

Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu

 

   z siedzib± w Warszawie.  

   Na jego czele do swej ¶mierci w 2010 roku stał wielki mistrz prof. dr płk Krzysztof Kondratowicz 12 dan - wiceprezes Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Warszawa  Kondratowicz  Festiwal


Pszczyńska Akademia Sztuk Walki

 

   z siedzib± w Pszczynie.  

   Na jej czele stał legendarny założyciel tej Akademii kancho Józef Brudny 10 dan.  

   Jego zastępca soke Jacek Warchał 10 dan z Jastrzębia Zdroju jest wiceprezesem Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  

   Szczegółowe informacje o Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki podane s± na jej stronie internetowej: www.pasw.pl

 

Pszczyna   Pszczyna  PASW  Brudny


Vietnam Internal Style Family Wing Chun School

Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen

 

   z siedzib± w Hanoi w Wietnamie.  

   Na jej czele stoi wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan - wiceprezes Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.  

 

   Lider polskiego oddziału tej organizacji Truong Anh Tuan 6 dan jest z kolei członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji.

 

   Szczegółowe informacje o organizacji Vietnam Internal Style Family Wing Chun School podane s± na jej stronach internetowych: www.wingchunfs.pl oraz http://www.wingchun.com.vn

 

 Vinh xuan  mapa  Chi sao  NguyenPoznańskie Stowarzyszenie Jujitsu (Jujutsu)

 

   z siedzib± w Poznaniu.  

   Na jego czele stoi mistrz Krzysztof Staniszewski 8 dan - wiceprezes Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Poznań  


Unia Jiu-Jitsu w Polsce

 

   z siedzib± w Nowym Dworze Mazowieckim.  

   Na jej czele stoi wielki mistrz Paweł Nerć 10 dan - wiceprezes Zarz±du Głównego Federacji.

   Szczegółowe informacje o Unii Jiu-Jitsu w Polsce podane s± na jej stronie internetowej: www.jiu-jitsu.com.pl

 

 Unia Jiu-Jitsu w Polsce  Nowy Dwór Mazowiecki  Nerć  shizoku-ryu

 

Polskie Towarzystwo Instruktorów

Walki Wręcz Służby Więziennej

 

   z siedzib± w Kaliszu.  

   Na jego czele stoi mistrz Mirosław Ku¶wik 9 dan - wiceprezes Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Szczegółowe informacje o Polskim Towarzystwie Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej podane s± na jego stronie internetowej: www.jiu-jitsu.kalisz.pl

 

 logo  Kalisz  seminarium Służba Więzienna 

   
Łódzki O¶rodek Jujitsu/Jujutsu

 

   z siedzib± w Zgierzu (style: nippn jujitsu, hakko den shin ryu jujutsu, combat jujitsu).

 

   Na jego czele stoi mistrz Dariusz Otocki 9 dan - wiceprezes Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Szczegółowe informacje o Łódzkim O¶rodku Jujitsu/Jujutsu podane s± na jego stronie internetowej: www.jujitsu-lodz.pl

 

logo

 Zgierz  hakko  hakko

   

Polskie Zrzeszenie Ju-jitsu i Karate Shotokan


   Siedziba: Piastów.     

   Uprawiane style: Ju-jitsu i Karate Shotokan.

   Na czele organizacji stoj±:

 • przewodnicz±cy - mistrz Adam Jurczakowski 5 dan
 • z-ca przewodnicz±cego - mistrz Robert Więch 5 dan
 • z-ca przewodnicz±cego - mistrz Janusz Rżysko 3 dan.

 logo  Piastów  PZJKS  PZJKS

   
Stowarzyszenie Modern Aikido

 

   z siedzib± w ¦widniku.  

   Na jego czele stoi mistrz Ryszard JóĽwik 3 dan.

 

   ¦widnik  JóĽwik


Hakko Den Shin Ryu Jujutsu - Polska

 

   z siedzib± w Szczecinie.  

   Na jego czele stoi mistrz Przemysław Burzyński 5 dan - członek Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

 logo  Szczecin  hakko


Prywatny O¶rodek Rekreacji Ruchowej Marek Pantkowski

 

   z siedzib± w Bydgoszczy (style: yamaue aiki jutsu, jujitsu yoshitsune, hakko den shin ryu jujutsu, modern jujitsu, combat jujitsu, tenshin shoden katori shinto ryu).

 

   Na jego czele stoi mistrz Marek Pantkowski 6 dan - członek Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Szczegółowe informacje o Prywatnym O¶rodku Rekreacji Ruchowej Marek Pantkowski podane s± na jego stronie internetowej: www.aikijutsu.pl

 logo  Bydgoszcz  Pantkowski


Szkoła Red Tiger – Czerwonego Tygrysa

 

   z siedzib± w Warszawie.  

   Na jej czele stoi mistrz Lech Pałys 4 dan.

 

   Warszawa  Pałys  Pałys  Red Tiger


Polskie Stowarzyszenie Pak hok Kung-fu

 

   z siedzib± w Warszawie.  

   Na jego czele stoi mistrz Artur Dybcio 4 dan - sekretarz generalny Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   Szczegółowe informacje o Polskim Stowarzyszeniu Pak hok Kung-fu podane s± na jego stronie internetowej: www.kung-fu.waw.pl

 Pak hok  Warszawa  MP Warszawa Tsunami 

   
Polski System Czerwonego Feniksa

 

   z siedzib± w Warszawie.  

   Na jego czele stoi mistrz Jarosław Duczmalewski 10 dan - skarbnik Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   Wiceprzewodnicz±cym Polskiego Systemu Czerwonego Feniksa jest mistrz Krzysztof Wasiak 9 dan, b. sekeretarz generalny Federacji.   

   Szczegółowe informacje o Polskim Systemie Czerwonego Feniksa podane s± na jego stronie internetowej: www.realnawalka.pl

     

Feniks  Warszawa   Duczmalewski  Czerwony Feniks

   
Polskie Zrzeszenie

Shaolin Chang Chuan Kung Fu - System Self Defense

  

   Siedziba i główny o¶rodek szkoleniowy Zrzeszenia: Warszawa.      

   Nazwa skrócona: Zrzeszenie.

   Uprawiane sztuki walki i style: Kung Fu Shaolin Chang Chuan i System Self Defense.

   Na czele organizacji stoi: przewodnicz±cy - mistrz Waldemar Sędek 2 dan.

     

Sędek  Warszawa   Sędek  Sędek

   

Polish School Aikido Mangetsukan

 

   Siedziba i główny o¶rodek szkoleniowy: Siewierz.

   Uprawiane sztuki walki: Aikido.

   Na czele organizacji stoi: shihan Łukasz Leszczyński 6 dan

 

 

     

Akademia Aikido w Anglii

 

   Siedziba i główny o¶rodek szkoleniowy: Hartlepool, United Kingdom.

   Uprawiane sztuki walki: Aikido (odmiana Aikido pod nazw± D.A.N. - Dynamic Aikido Nocquet U.K.).

   Na czele organizacji stoi: sensei Jacek Swoboda 1 dan

 

 

 

Polska Akademia Sztuki Samoobrony Combat Wing Chun

 

   z siedzib± w Kędzierzynie-KoĽlu.  

   Na jej czele stoi mistrz Adam Laskowski 4 dan - członek Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   mapa  Laskowski


Polska Federacja Hosin Sul Combat

 

   z siedzib± w Warszawie.

 

   Na jej czele stoi mistrz Grzegorz Wyszomierski 9 dan - wiceprezes Zarz±du Głównego Federacji.

 

 logo  Warszawa  Wyszomierski

    

ACADEMY MARTIAL ARTS Włocławek

  

   Siedziba: Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie.
   Uprawiane sztuki walki: Jiu-jitsu, Kickboxing, Combat 56, Karate, Krav Maga.
   Na czele Akademii stoj±: sensei Paweł Sidor 3 dan i sempai Marta Klińska 1 kyu.
   Szczegółowe informacje o organizacji: http://www.ama24.wloclawek.pl,  

                                                           https://www.facebook.com/pages/Academy-Martial-Arts/419815684741548

   

 AMA Włocławek  Włocławek  Paweł Sidor    Marta Klińska


BALINTAWAK Polska

 

   z siedzib± w Krakowie.  

   Na jej czele stoi mistrz Paweł de Zaremba Zaremba 6 dan - członek Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Kraków  Balintawak  Balintawak


Stowarzyszenie Szkoła Wietnamskiej Sztuki Walki VO-QUYEN

 

    Siedziba: Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie.
   Uprawiane sztuki walki: Wietnamska Sztuka Walki VO-QUYEN.
   Na czele Szkoły stoj±: dr La Duc Trung 10 dang (założyciel Szkoły - Warszawa), Jarosław Kobusiński 10 dang (Żnin), Janusz Szewczyk 8 dang (Bydgoszcz), Piotr ¦wi±tek 8 dang (Bydgoszcz) i Lech ¦wi±tek 2 dang (Bydgoszcz).
   Szczegółowe informacje o organizacji:
www.v.org.pl

 

   Bydgoszcz  


 
                                                                      Opolska Akademia Wing Chun Kung Fu

 

 

 

   z siedzib± w Opolu.  

   Na jej czele stoi mistrz Marek Krótkiewicz 1 dan.

 

   Opole  Krótkiewicz


Polskie Towarzystwo Jiu-Go-Ryu Jiu-Jitsu

 

   z siedzib± w Szczecinie.  

   Na jego czele stoi mistrz Daniel Głowacki 8 dan - członek Zarz±du Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Szczecin  Festiwal


Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów JUDO

 

   z siedzib± w Warszawie.

 

   Na jego czele stoj± mistrzowie: Tadeusz Kochanowski 10 dan jiu-jitsu i 5 dan judo, Piotr Halladin 8 dan jiu-jitsu i 4 dan judo - wiceprzewodnicz±cy Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji i Marek Marciniak 9 dan jiu-jitsu i 3 dan judo - sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji.

 

logo   Warszawa  Kochanowski    Kochanowski


Akademia Estokada

 

      Siedziba: Szczecin 

      Uprawiane systemy walki: boks filipiński, fechtunek historyczny, łucznictwo tradycyjne.

      Na jej czele stoi mistrz Dariusz Cieszyński 3 dan, przedstawiciel organizacji Estokada.

 

   Szczecin  


Mazurskie Centrum Sportów i Sztuk Walki Wing Chun

 

   z siedzib± w Korszach.

 

   Na jego czele stoi mistrz Romuald Bejnar 5 dan.

 

 logo  Korsze  Bejnar Bejnar 


Organizacja Close Range Combat Academy CRCA-Lopez Poland

 

   z siedzib± w Szczecinie (styl: wing chun).   

   Na jej czele stoi mistrz Roman Barwiński 2 dan - członek Zarz±du Głównego Federacji.

 

   Szczecin  Barwiński  Barwiński  Barwiński


HUNTER MMA - Szkoła Sztuk i Sportów Walki

 

   z siedzib± w Warszawie (style: MMA - mixed martial arts, shootfighting, brasilian jiu-jitsu, submisson wrestling, jeet kune do).  

   Na jej czele stoi mistrz Krzysztof Węgrowski - członek Zarz±du Głównego Federacji.

 

   Warszawa  

 

Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki w Solcu Kujawskim


   Siedziba: Solec Kujawski.

   Główny o¶rodek szkoleniowy znajduje się w Solcu Kujawskim, a drugi w Bydgoszczy.  

   Uprawiane style: Shaolin Kempo, Chan Shaolin Si i Dju Su Kung Fu, Karate, Jiu-Jitsu.

   Na jej czele stoi mistrz Ludwik Organiak 4 dan.

     

 Solec Kujawski  Solec Kujawski  Ludwik Organiak  Ludwik Organiak
 

Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki w Bydgoszczy

 

   Siedziba: Bydgoszcz.

   Główny o¶rodek szkoleniowy znajduje się w Bydgoszczy.

   Uprawiane style: Shaolin Kempo, Chan Shaolin Si i Dju Su Kung Fu, Karate, Jiu-Jitsu.

   Na jej czele stoi sensei Tomasz Rumiński 2 dan.

 

 logo  Bydgoszcz    SDSW

    

Szkoła Mieszanych Sztuk Walki w Kamieniu Krajeńskim

 

   Siedziba: Kamień Krajeński.

   Uprawiane style: mieszane sztuki walki.

   Na jej czele stoi Marcin Zimorski.

     
   
Zimorski
 
   
       
Kamień Krajeński
Zimorski
Zimorski

   

Stowarzyszenie BIG BUDO Polska

 

   Siedziba: Bieruń (woj. ¶l±skie).

   Uprawiane style: Chan Shaolin Si, Dju Su Kung Fu, Shaolin Kempo, Ju-Jitsu.

   Na czele Stowarzyszenia stoi: prezes Wiesław Bigos 10 dan.

 

 

Poland Krav Maga Center

"FIGHTERS FACTORY"

 

   z siedzib± w Lublinie (uprawiane: krav maga, kapap, ju jitsu, mma).  

   Na jego czele stoi mistrz Robert Jarszak 3 dan.

 

   Szczegółowe informacje o tej organizacji podane s± na jej stronie internetowej www.kapap-kravmaga.pl

 

   Lublin  

 

  SYSTEMA POLAND
Rosyjska Sztuka Walki - Przedstawicielstwo w Polsce

 

   Siedziba w Pszczynie.  

   Uprawiany styl: Rosyjska Sztuka walki Systema (Sistema), z upoważnienia mistrza Siergieja Bor¶ciewa.  

   Na czele SYSTEMA POLAND stoj±: wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna) - pierwszy oficjalny instruktor Systemy w Polsce oraz asystenci programowi instruktora: mistrz Marek Talarek 6 dan (Warszawa) i mistrz Mariusz Fabijański 5 dan (Warszawa).  

   Wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan jest również jednym z liderów Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki. Kontakt: zbigniewsyc@interia.pl

 

   Szczegółowe informacje o tej organizacji i stylu Systema podane s± na internetowej stronie www.systemapoland.pl

 mapa logo   Systema Systema 

   

Szkoła Wing Chun Kung-fu GRODO

 

   Jej siedziba znajduje się w Rzeszowie, a główny o¶rodek szkoleniowy we Wrocławiu.

 

   Uprawiny styl: wing chun kung-fu, z elementami innych stylów.  

   Na czele Szkoły stoi: licencjonowany instruktor wing-chun kung-fu Ryszard Grzebyk.   

   Szczegółowe informacje o tej organizacji i stylu  podane s± na internetowej stronie www.wingchun-grodo.com

 

 mapa  GRODO logo  instruktor Ryszard Grzebyk  instruktor Ryszard Grzebyk  instruktor Ryszard Grzebyk

  

Szkoła Walki RAION

  
   Siedziba: Małe Rudy.
   Uprawiane style: samoobrona.
   Zajęcia prowadzone s± w 6 sekcjach w Bydgoszczy i okolicach tego miasta.
   Na czele Szkoły stoi: Rafał Słomkowski 3 dan.
   Szczegółowe informacje o organizacji podane s± na jej stronie internetowej:
www.raion.com.pl

 

 Bydgoszcz  Raion  Słomkowski  Raion  Raion

 

   Wymienione organizacje zajmuj± się rozwojem różnych stylów (zwykle jednego, ale czasem kilku). Zrzeszaj± one kluby i sekcje danego stylu (lub stylów) z obszaru całego kraju.

 

   Na podkre¶lenie zasługuje fakt, że Federacja jest prawdziwym ewenementem nie tylko w Polsce, ale również w skali ¶wiatowej, ponieważ zrzesza tak wiele konkurencyjnych względem siebie organizacji, reprezentuj±cych najróżniejsze style. Organizacje te w ramach Federacji zgodnie współdziałaj± ze sob±, co przynosi im korzystniejsze efekty.

 

   Drugim ewenementem jest to, że do Federacji tej należ± nie tylko organizacje polskie, ale także z innych krajów. Przykładem jest Vietnam Internal Style Family Wing Chun School – Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen z siedzib± w Hanoi, wielka organizacja stylu vinh xuan (wing chun) w Wietnamie.

 

   Trzecim ewenementem jest zrzeszanie przez Federację ponad dziesięciu wielkich mistrzów posiadaj±cych najwyższy stopień w sztuce walki 10 dan, którymi s± (w porz±dku alfabetycznym - według nazwisk):

 1. Brudny Aleksander 10 dan - Pszczyna (Pszczyńska Sztuka Walki)
 2. Brudny Jan 10 dan - Pszczyna (Pszczyńska Sztuka Walki)
 3. Brudny Józef 10 dan – Pszczyna (Pszczyńska Sztuka Walki)
 4. Duong Manh Hung 10 dan - Hanoi, Wietnam (Karate Tsunami)
 5. Kochanowski Tadeusz 10 dan – Warszawa (Judo, Jiu-jitsu, Karate Tsunami)
 6. Kondratowicz Krzysztof – Warszawa (Jiu-jitsu Goshin-ryu; nie żyje; ten wielki mistrz posiadał stopień 12 dan według gradacji IJF – International Judo Federation)
 7. Lory Siegfried 10 dan - Monachium, Niemcy (Ju-jitsu, Karate Tsunami)
 8. Morohoshi Kazuo 10 dan - Tokyo, Japonia (Karate Tsunami)
 9. Murat Ryszard 10 dan – Warszawa (Karate Tsunami)
 10. Nguyen Dang Quang 10 dan - Ho Chi Minh (Sajgon), Wietnam (Mekong-do, Karate Tsunami)
 11. Nguyen Ngoc Noi 10 dan – Hanoi, Wietnam (Vinh Xuan)
 12. PrzewoĽnik Ewald 10 dan - Gilowice (Pszczyńska Sztuka Walki)
 13. Syc Zbigniew 10 dan - Pszczyna (Pszczyńska Sztuka Walki, Systema)
 14. Warchał Jacek 10 dan - Jastrzębie Zdrój (Pszczyńska Sztuka Walki)   

      Żadna inna organizacja w Polsce nie może pochwalić się choćby jednym przedstawicielem z tak wysokim stopniem. 

 1. siedziba      

  Najwybitniejsi wietnamscy mistrzowie vinh xuan (wing chun) przed wej¶ciem do siedziby Polskiej

   Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w Warszawie po pokazach przed soke Ryszardem

   Muratem 30 listopada 2007 roku. Od lewej: mistrz Bui Ta Hoa 6 dan, mistrz Tran Thanh Ngoc 7 dan,

   mistrz Nguyen Ngoc Tien 7 dan, soke Ryszard Murat 10 dan – prezes Federacji, wielki mistrz Nguyen

   Ngoc Noi 10 dang – szef vinh xuan w Wietnamie i wiceprezes Federacji, mistrzyni Nguyen Thi Phuong

   Dung 6 dan i mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan – skarbnik Federacji.  

     

     Do Federacji przystępować mog± mistrzowie i kandydaci na mistrzów z różnych stylów, indywidualnie i wraz ze swoimi organizacjami (sekcjami, klubami i zwi±zkami klubów). Szczegółowe wykazy mistrzów i kandydatów na mistrzów – ich sylwetki i biografie znajduj± się na podstronach: Wykaz członków Federacji i GALERIA CZŁONKÓW.

   

        Serdecznie zapraszamy 

  Kontakty:


  Polska Federacja
  Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

  04-852 Warszawa Rado¶ć, ul. Patriotów 247
  tel. 795 143 378
  e-mail:
  ryszard.murat@gmail.com
  www.federacjasztukwalki.pl
    

     Siedziba Federacji mie¶ci się w Honbu Dojo Tsunami (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie, któr± prowadzi soke Ryszard Murat 10 dan.

   

     Tu znajduje się również siedziba Renmei - Federacji Karate Tsunami.

   

     Tu też odbywaj± się szkolenia, kursy, pokazy, egzaminy na stopnie, zjazdy i zebrania władz obu federacji oraz narady jej liderów.
Użyte tu fotografie i teksty należ± do wła¶ciciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody wła¶ciciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialno¶ci± cywiln± i karn±.
Odwiedzin:
1356391