Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


 

 

WIELKI MISTRZ - PATRIARCHA

 

MURAT Ryszard 10 dan (Warszawa) – karate tsunami

Nazwisko i imię:  Murat Ryszard
Data urodzenia:  13 sierpnia 1958 roku
Miejscowość, w której mieszka:  Warszawa
Wykonywany zawód:  prawnik, instruktor
Uprawiany styl:  karate tsunami (od 1979 roku)
Posiadany aktualny stopień:  10 dan (od 1999 roku)
Funkcja w Federacji:  prezes Zarządu Głównego

          (od 1989 roku)

 Warszawa

      Inne funkcje: prezes Federacji Karate Tsunami – Renmei (od 1980 roku)

 

               Krótka wypowiedź:

   Zadaniem naszej Federacji jest rozwój sztuk walki oraz promowanie osób zajmujących się tymi sztukami. Jako prezes Federacji staram się – na ile tylko jest to możliwe - godzić konkurencyjne przecież interesy poszczególnych krajowych organizacji stylowych, wchodzących w jej skład. Już sam fakt, że w ramach Federacji współdziała ponad 30 takich związków, świadczy o tym, że misja ta jest udana.

   Jest to także niezbitym dowodem, że nasza Federacja jest największą organizacją sztuk walki w Polsce, unikalną także w skali światowej. Niespotykana wielkość Federacji (liczba organizacji i ich sekcji) oraz zrzeszanie mistrzów o najwyższych stopniach z różnych stylów powoduje, że – wbrew temu, czy się to komuś podoba czy nie - ma ona ogromny autorytet i faktyczny wpływ na oblicze sztuk walki w Polsce.

 Murat

 

 

 

Ryszard Murat na jednej z najstarszych fotografii w historii tsunami.

Scena z treningu kumite (walki), a dokładnie zejścia z linii ataku

soto-nagashi-uke, którego koncepcję opracował Ryszard Murat.

Po obronie przed kopnięciem przeciwnika mae-geri-kekomi za pomocą zejścia soto-nagashi-uke, Ryszard Murat wykonuje kontratak kopnięciem

o-mawashi-geri. Przeciwnikiem treningowym jest jeden z pierwszych instruktorów tsunami – Włodzimierz Stępniak.

 yoko-geri-kekomi

 

 

Ryszard Murat znany jest z niezwykłej brutalności

i równocześnie perfekcyjnego wykonywania technik, co warunkuje ogromną skuteczność w walce. Na tej fotografii uchwycona została scena z pierwszego stadium trafienia kopnięciem yoko-geri-kekomi w gardło treningowego przeciwnika, którym jest shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan. Przeciwnik ten (zwany „Bestią”) również słynie z brutalności i wytrzymałości na trafienia, dlatego wstępny skutek trafienia widać u niego na razie w postaci odchylenia głowy i uniesieniu dużego palca u nogi.

 Zjazd

 Ryszard Murat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń indywidualnych lub w niewielkich grupach, wychodząc z założenia, że przynoszą one najlepsze wyniki. Zorganizował jednak również – w celach szkoleniowych i propagandowych: ukazania potęgi tsunami – szereg wielkich imprez w postaci taikai (zjazdów tsunami). Na tej fotografii soke Ryszard Murat prowadzi ćwiczenia medytacyjne w trakcie XII taikai tsunami w najbardziej prestiżowym miejscu w Polsce – Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 1994.

 Agisilaou Ovsiannikov Afrykańczycy

Na szkolenia pod okiem soke Ryszarda Murata przyjeżdżają osoby z różnych kontynentów, podnosząc swój poziom i składając egzaminy. Na fotografiach od lewej: A.Agisilaou 4 dan (Cypr, Europa) i V.Ovsiannikov 7 dan (Komsomolsk nad Amurem, Rosja, Azja) podczas egzaminów oraz Afrykańczycy:  C.Adelino, A.Congolo i R.C.Ferreira po treningu.

 

 Shugyo Zen Historia Taktyka Taikai Russian Hebrew

Ryszard Murat opublikował ogromną liczbę publikacji: artykułów, broszur, filmów i książek. To właśnie on w 1980 roku wydał pierwszą w języku polskim książkę z zakresu karate - „Karate Tsunami 10 kyu”, która uzyskała wielki rozgłos.

Na fotografiach przykłady jego publikacji w języku polskim i innych: angielskim, rosyjskim i hebrajskim.

 Karate Karate

 Najgłośniejszą w historii polskiego karate była książka soke Ryszarda Murata - "Karate dla początkujacych i zaawansowanych", opublikowana w 2003 roku (kolejne wydanie w 2008 roku) przez renomowane wydawnictwo 'Książka i Wiedza'. Liczy  blisko 400 stron i zawiera tysiąc unikalnych ilustracji. Przedstawiają one niezwykle brutalne zastosowanie skutecznych technik w walce, szokujące dla delikatnych przedstawicieli niektórych stylów. Książka ta uzyskała wielkie uznanie i wysoką ocenę wśród mistrzów, posiadających najwyższe stopnie mistrzowskie (świadczą o tym recenzje czterech posiadaczy stopnia 10 dan, zamieszczone na jej okładce). Jeden z rozdziałów (40-sty) w tej książce poświęcony jest Federacji i kilkudziesięciu organizacjom, wchodzącym w jej skład.

 

 Ta książka soke Ryszarda Murata,

pt. "Karate for Beginners and Advanced", opublikowana została

w języku angielskim przez renomowane wydawnictwo 'Atlantic'.


Książka ta stała się już głośnym bestsellerem w świecie, zwłaszcza na rynku krajów angielskojęzycznych.


Jest to pierwsza w historii całego polskiego sportu książka polskiego autora, wydana w innym języku.

 Advanced

Advanced

 Certfikat

 

 

 

Pozycja i zasługi soke Ryszarda Murata są powszechnie znane i doceniane przez mistrzów różnych stylów. Na fotografii od prawej certyfikat specjalnej uchwały, którą liderzy różnych stylów japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych - mistrzowie o najwyższych stopniach przyznali soke Ryszardowi Murat zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy.

 

 

Na fotografii obok najwybitniejszy polski mistrz judo Tadeusz Kochanowski 10 dan (założyciel

i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo; obecnie prezes honorowy PZJ) wręcza soke Ryszardowi Murat ten certyfikat z uchwałą przyznającą zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy.

 Zjazd
 Wojewoda

 Zasługi soke Ryszarda Murata są doceniane także poza środowiskiem sztuk walki – przez przedstawicieli władz regionalnych oraz centralnych. Od lewej specjalne podziękowanie od najwyższego dostojnika na Mazowszu (centralny region w Polsce) - Wojewody Mazowieckiego

dla soke Ryszarda Murata za wybitne osiągnięcia sportowe, szkoleniowe i wychowawcze oraz za zasługi w upowszechnianiu sportów walki na terenie tego regionu.

Od prawej specjalne podziękowanie za wieloletni trud włożony w utworzenie, rozwój i propagowanie Karate Tsunami w Polsce i na świecie dla soke Ryszarda Murata

od Marszałka Województwa Łódzkiego (głównego

dostojnika w środkowym regionie w Polsce).

 Marszałek
  
 Legitymacja Krzyż

 

 

W uznaniu zasług soke Ryszarda Murata

również głowa państwa – Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński

przyznał mu specjalne odznaczenie państwowe.

Od lewej: legitymacja oraz fotografia tego Krzyża Zasługi.

 

 

Jako jedyny w historii przedstawiciel sztuk walki soke Ryszard Murat otrzymał specjalne podziękowanie od najwyższego organu władzy w Polsce - Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za udział w przygotowywaniu projektu ustawy o kulturze fizycznej (uwzględniono w niej 18 jego poprawek) – najwyższego rangą aktu prawnego w zakresie sportu. Na fotografii kopia tego podziękowania.

 Sejm
 Festiwal

 W 1999 roku, decyzją liderów różnych stylów

popartą przez najwyższych dostojników państwowych

i samorządowych: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - wraz z trzema innymi polskimi mistrzami – Ryszard Murat otrzymał najwyższy stopień mistrzowski 10 dan. Certyfikat na ten stopień z podpisami liderów różnych stylów chińskich, japońskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych wręczyli mu na IX festiwalu Instruktorów Sztuk Walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przedstawiciele tych liderów sztuki walki oraz dostojników państwowych.

Zwięzła biografia przedstawianej osoby:


Soke MURAT Ryszard 10 dan (Warszawa) – karate tsunami

  

   Urodzony 13 sierpnia 1958 roku w Kazimierzu Dolnym.


   Ukończył kilka fakultetów. Prawnik: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademia Spraw Wewnętrznych MSW. Ponadto w latach 1979-1981 uczył się języka japońskiego w SGH w Warszawie pod kierunkiem znanego japonisty prof. Okazaki Tsuneo.


   Początkowo przez wiele lat uprawiał judo oraz shotokan, a także kilka innych stylów.


   W 1979 roku założył nowoczesny styl karate - tsunami (ukierunkowany na największą skuteczność w walce realnej oraz wyróżniający się naukową metodyką szkoleniową oraz dużym naciskiem na ćwiczenia medytacyjne i intelektualne). Styl ten odniósł już ogromne sukcesy - rozwijając się nie tylko w Polsce, lecz również w wielu innych krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki.


   Od 1980 roku jest prezesem powołanej wówczas Tsunami Renmei (Federacji Karate Tsunami). Nauczyciel wszystkich mistrzów i instruktorów tsunami. Inicjator powstania wielu ośrodków tsunami w Polsce i w innych krajach. Organizator ogromnej liczby krajowych i międzynarodowych zgrupowań tsunami. Z uwagi na jego zasługi i pozycję w karate tsunami Ryszard Murat nosi zaszczytny tytuł soke (jap. „założyciel, głowa”).


   Ponadto, od 1989 roku jest prezesem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (zrzeszającej kilkadziesiąt organizacji różnych stylów oraz mistrzów o wysokich i najwyższych stopniach mistrzowskich). Jako prezes tej federacji zorganizował i współorganizował dziesięć ogólnopolskich festiwali dalekowschodnich sztuk walki. Ponadto przeprowadził kilkadziesiąt kursów instruktorów różnych stylów, które ukończyło blisko tysiąc osób, prowadzących obecnie zajęcia jiu-jitsu, aikido, karate tsunami, kung-fu/wu-shu, taekwondo, vo-quyen, kali/escrima, krav maga, capoiera, karate shotokan, karate kyokushin, brazylijskiego jiu-jitsu itd. w Polsce i za granicą.


   Współautor projektów aktów prawnych: zarządzenia w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki 1983 oraz ustawy o kulturze fizycznej 1990. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Sportowego (zrzeszającego kilkudziesięciu prawników - wykładowców uczelnianych i autorów projektów aktów prawnych).


   Autor wielkiej liczby publikacji: artykułów, broszur, filmów i książek z zakresu dalekowschodniej kultury i sztuki walki wręcz. Oto wykaz tylko jego publikacji książkowych:

 1. pierwsza w Polsce książki na temat karate - "Karate Tsunami 10 kyu" (1980),
 2. "Karate Tsunami 10 kyu" (rozwinięcie poprzedniej; 1981),
 3. "Karate Tsunami 9 kyu" (1981),
 4. "Kyukyu - pierwsza pomoc w karate-do tsunami" (1984),
 5. "Shugyo - praktyka karate-do" (1990),
 6. "Język japoński  - podręcznik do nauki języka i kultury" - współautor prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz - japonista (1990),
 7. "Zen - medytacja" (1991),
 8. "Bruce Lee" - współautor sifu Janusz Szymankiewicz – lider kung fu (1992),
 9. "Daleki Wschód" – konsultanci: prof. dr hab. Mieczysław Jerzy Künstler – sinolog, dr Halina Ogarek-Czoj – koreanistka, prof. dr hab. Jolanta Tubielewicz – japonistka, prof. dr hab. Stanisław Kałużyński – mongolista (1992),
 10. 10. "Seks w malarstwie chińskim" - współautorzy: prof. dr hab. Mieczysław Jerzy Künstler - sinolog, prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz – seksuolog (1993),
 11. "Historia karate-do" (1994),
 12. "Dankai - wymagania na stopnie 20-1 kyu i 1-10 dan" (kilkanaście wydań),
 13. "Karate dla początkujących i zaawansowanych" (‘Książka i Wiedza’, 2003 – wydanie I, 2008 – wydanie II),
 14. "Karate for Beginners and Advanced" ('Atlantic® Publishers & Distributors', New Delhi 2006).

   Ostatnia z wymienionych książek pt. "Karate for Beginners and Advanced" w 2006 roku opublikowana została w języku angielskim przez renomowane wydawnictwo ‘Atlantic’. Jest to pierwsza i jedyna książka polskiego autora w dziedzinie nie tylko sztuki walki, ale całego sportu, wydana w innym języku, niż polski. Książka ta stała się głośnym bestsellerem na rynku krajów angielskojęzycznych.

   W latach 1989-1994 był redaktorem naczelnym i wydawcą głośnego czasopisma "Czarny Pas" (wydał 12 numerów). Jego życiorys zamieszczony został w "Leksykonie Polskiego Dziennikarstwa" (Elipsa, Warszawa 2000).


   W 1999 roku, decyzją liderów różnych stylów popartą przez najwyższych dostojników państwowych i samorządowych: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - wraz z trzema innymi polskimi mistrzami - otrzymał najwyższy stopień mistrzowski 10 dan. Certyfikat na ten stopień z podpisami liderów różnych stylów chińskich, japońskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych wręczyli mu na IX festiwalu Instruktorów Sztuk Walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przedstawiciele tych liderów sztuki walki oraz dostojników państwowych (fotografia z Festiwalu wyżej).


   Na zjeździe Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w 2006 roku specjalną uchwałą liderów różnych stylów - mistrzów o najwyższych stopniach w Polsce otrzymał zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy za wybitne zasługi dla rozwoju sztuk i sportów walki (certyfikat wyżej).


   W styczniu 2006 roku „za wybitne osiągnięcia sportowe, szkoleniowe i wychowawcze oraz za zasługi w upowszechnianiu sportów walki i promowaniu rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Województwa Mazowieckiego” otrzymał specjalne podziękowanie od najwyższego dostojnika na Mazowszu - Wojewody Mazowieckiego (dyplom wyżej). W listopadzie 2006 roku otrzymał specjalne „podziękowanie za wieloletni trud włożony w utworzenie, rozwój i propagowanie Karate Tsunami w Polsce i na świecie” od Marszałka Województwa Łódzkiego (głównego dostojnika w środkowym regionie w Polsce – dyplom wyżej).


   W uznaniu jego zasług w dniu 12 października 2006 roku również głowa państwa - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński przyznał mu Brązowy Krzyż Zasługi (legitymacja nr 149-2006-154; kopia wyżej).


   Za zasługi w rozwoju sztuk walki wręcz oraz za udział w przygotowaniu projektu ustawy o kulturze fizycznej - jako jedyny przedstawiciel sztuk walki - otrzymał w 1990 roku specjalne podziękowanie od najwyższego organu władzy w Polsce: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (kopia wyżej) .


   Ryszard Murat prowadzi zajęcia z grupami zaawansowanymi i początkującymi w Honbu Dojo Tsunami (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie Radości, przy ul. Patriotów 247 (tel. 0-22 615-71-46).


   Do jego stałych uczniów należą osoby o różnym wieku, wykształceniu, zawodach i z różnych środowisk, zarówno osoby najmłodsze (6-letnie), jak i zaawansowane wiekiem i bardzo doświadczone (np. prof. dr hab. Jerzy Lechowski).


   Na organizowane przez niego szkolenia w Centralnej Szkole Tsunami w Warszawie przyjeżdżają mistrzowie z różnych krajów, podnosząc na nich swój poziom oraz składając egzaminy na wyższe stopnie mistrzowskie.


 

 

     Inne dane biograficzne na temat tej osoby znajdziesz na podstronach:

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1449197